Nationale Zorggids

Stichting De Trans

Stichting De Trans
Grote Brink 3
9451 BP Rolde

Postbus 8
9450 AA Rolde
Telefoon:
0592-24 74 74
Website:
https://www.detrans.nl
E-mail:
info@detrans.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/StichtingDeTrans

Stichting De Trans biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit kan op allerlei vlakken: van intensieve zorg tot ondersteuning thuis en van logeerzorg tot dagbesteding.

Cliënten moeten zo veel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken. Ons uitgangspunt is dan ook: wat wil en kan de cliënt? De Trans begeleidt ruim 1.300 cliënten. Zo'n 1.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om de zorg en begeleiding voor cliënten zo goed mogelijk te organiseren. Zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. 

Promotie video

NZG Locatie