Nationale Zorggids

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) (Locatie AZU)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) (Locatie AZU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Telefoon:
088 - 755 55 55
Website:
http://www.umcutrecht.nl/

Het UMC Utrecht heeft een actief kwaliteitsbeleid dat zich kenmerkt door het uitgangspunt ‘decentraal waar mogelijk, centraal waar nodig’. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de overtuiging dat kwaliteitsbeleid het beste beklijft als het op de werkvloer wordt ontwikkeld, toegepast, geevalueerd en bewaakt. Het centrale kwaliteitsbeleid bestaat in lijn daarmee uit twee componenten: 1. een kwaliteitsnetwerk dat vanuit de centrale beleidsstaf wordt gecoordineerd en waarbinnen uitwisseling van decentrale kennis en resultaten plaatsvindt; 2. de uitrol van een beperkt aantal centrale kwaliteitsthema’s. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door de Adviescommissie Kwaliteit Patientenzorg, een centrale commissie waarin medische, verpleegkundige, facilitaire en bestuurlijke kennis is samengebracht.

NZG Locatie