Spreken over taboes

Waar een onderwerp als opvoeding voor weinig mensen een taboe vormt, geldt dat niet voor veel andere zorg gerelateerde zaken. Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden, uitgevoerd door DirectResearch, blijkt dat praten over psychologische problemen, een ongelukkig gevoel en bijvoorbeeld de dood lastig is voor veel Nederlanders. Laatstgenoemd onderwerp wordt door slechts 26% van de ruim 1.000 deelnemers aan het onderzoek besproken met zijn of haar kinderen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het overlijden van een partner grote impact kan hebben op de financiële situatie van nabestaanden. Het onderzoek toont aan dat 48% van de ondervraagden geen spaarpot vult voor een eventueel inkomensverlies na het overlijden van een partner

Niet alleen om de financiële impact van het overlijden van een partner op te vangen is praten over taboes belangrijk. Ook kan praten over een ongelukkig gevoel helpen uit een negatieve spiraal te komen. Een verergering van klachten, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld een depressie, kan zo voorkomen worden. Daarbij kunnen mensen in je directe omgeving tijdig aan de bel trekken bij zorginstellingen.  


Nederlanders kennen verschillende taboes 

Psychologische problemen, een ongelukkig gevoel en de dood zijn niet de enige taboes waarover weinig gesproken wordt. Ook relaties en de liefde, geldzaken, afhankelijkheden door ziekte en ernstige ziektes zijn hier voorbeelden van. Aansluiten op de dood blijkt het voor veel mensen lastig te zijn om te praten over de invulling van een begrafenis of crematie. Overigens is het niet alleen lastig om over een ongelukkig gevoel te praten. Ook praten over een gelukkig gevoel blijkt voor veel mensen niet gemakkelijk te zijn.  


Verschillen tussen mannen en vrouwen

Opvallend is dat mannen het lastiger vinden om over relaties en de liefde te praten dan vrouwen. Daar waar het voor vrouwen lastiger is om over de invulling van een uitvaart, een ongelukkig gevoel en bijvoorbeeld psychologische problemen te praten.   


Ga het gesprek aan met je partner en kinderen 

Naar aanleiding van dit onderzoek roept Nationale-Nederlanden in een op dit onderzoek volgende campagne, Het Gesprek, op om deze taboes bespreekbaar te maken. Hierbij lijkt het gesprek met een partner de makkelijkste, eerste stap te zijn. Onderwerpen worden vaak het eerst met een partner besproken, alvorens deze gedeeld worden met kinderen en ouders. Zo wordt een ongelukkig gevoel in 56% van de gevallen met een partner gedeeld en slechts in 31% van de gevallen met de kinderen.  


Denk na over de periode na het overlijden 

Ook komt uit het onderzoek een duidelijke waarschuwing naar voren: denk alvast na over de periode na het overlijden van een dierbare. Het onderzoek toont aan dat in ruim 76% van de gevallen het overlijden van een partner invloed heeft op de financiële situatie van de weduwe of weduwnaar. In veel gevallen hebben huishoudens niet de benodigde maatregelen getroffen om de impact van het overlijden op te kunnen vangen. Eerder las je al dat 48% van de ondervraagden geen spaarpot heeft om een inkomensverlies op te vangen. Daarbij geeft 42% van de deelnemers aan het onderzoek aan niet voldoende verzekerd te zijn om dit inkomensverlies te kunnen dekken.