Normal_verslavend_
 • Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak van verslaving

Slechts 1 op de 10 patiënten met verslavingsproblematiek komt daadwerkelijk in beeld bij de verslavingszorg. Uw rol als hulpverlener is cruciaal als het gaat om het signaleren en bespreekbaar maken van een verslaving, met als doel tot een passende behandeling en herstel te komen. Maar hoe stelt u vermoedens van een verslaving vast en hoe maakt u dit bespreekbaar? Hoe motiveert u iemand voor vervolgbehandeling en wat kunt u zelf al doen voor deze persoon en zijn omgeving?

Professionals beantwoorden deze vragen over verslaving binnen de volgende thema’s:

 • Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar; professionalisering en verbreding van het begrip “herstel”
 • Signaleren & effectieve psychologische behandelingen voor verslaving
 • Trends op het gebied van verslaving
 • Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
 • Ervaringsverhaal over maatschappelijk en persoonlijk herstel

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen!

Deze studiedag is bedoeld voor:

 • Klinisch (neuro)psychologen
 • Psychologen
 • Psychiaters
 • Medisch specialisten
 • Jeugdzorgwerkers
 • Verpleegkundig specialisten
 • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen
 • Orthopedagogen
 • Huisartsen
 • POH - GGZ
 • Bedrijfsartsen
 • Verslavingsartsen
 • Hulpverleners verslavingszorg

Graag tot ziens op 21 september!