elektronische patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaresysteem waarin medische gegevens digitaal bewaard en beschikbaar gemaakt worden voor zorgprofessionals in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) rondom een patiënt.  

Voor iedere patiënt is het verplicht voor zorgverleners om een medisch dossier aan te maken met betrekking tot de behandeling. Vroeger gebeurde dit op papier. Tegenwoordig zijn de papieren dossiers voor een groot deel vervangen door elektronische systemen voor computers, tablets en smartphones. 
 
Ons®, het elektronisch patiëntendossier van Nedap Healthcare, zorgt dat zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratie en zich meer kunnen richten op hun belangrijkste taak: het verzorgen, behandelen en begeleiden van mensen. 
 

Cure en Care

Ziekenhuizen en de GGZ zijn gericht op genezing en herstel van patiënten en vallen daarom onder de noemer cure. De care is gericht op het zorgen voor de gevolgen van ziekten, ouderdom en handicaps voor cliënten. In de care wordt dan ook de term Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) gebruikt. 
 

EPD landelijk?

Onder patiëntgegevens vallen de algemene gegevens van de patiënt, zoals contactgegevens, medisch specialisten en andere behandelaren, maar ook resultaten van metingen en onderzoeken. Ook het sociale netwerk rond de patiënt wordt geregistreerd in het EPD, bijvoorbeeld familieleden en mantelzorgers.  
 
In de patiëntgegevens is ook vastgelegd wie toegang heeft tot het dossier. Op basis van hun functie kennen zorginstellingen bevoegdheden toe aan hun medewerkers. In principe hebben alle zorgverleners met een behandelrelatie toegang tot de gegevens van hun patiënt. 
 

Zorgregistratie

Zorgverleners registreren elke handeling die zij verrichten in het EPD. Het is soms nodig om te registreren hoeveel uur de patiënt aan zorg ontvangt om verantwoording af te kunnen leggen aan zorgkantoren, gemeenten of andere zorgverzekeraars. Deze laatstgenoemde partijen hebben geen rechtstreekse toegang tot de gegevens in het EPD.  
 

Kan ik mijn elektronisch patiëntendossier inzien?

Het EPD is in eerste plaats bedoeld voor zorgprofessionals, zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters, die direct betrokken zijn bij een patiënt. Als patiënt heb je wel het recht om jouw patiëntendossier op te vragen en in te zien bij een zorgverlener. Dit is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskunde behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast inzage hebben patiënten het recht om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier aan te vragen. 
 

Toestemming elektronisch (intrekken) patiëntendossier

Medische gegevens van patiënten kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende zorginstanties. Maar dit kan alleen met toestemming van de patiënt. Zorgaanbieders mogen deze informatie alleen inzien wanneer dit nodig is voor een behandeling. 
 
Heb je als patiënt toestemming gegeven aan zorgverleners om de medische gegevens te delen uit het EPD met andere zorgaanbieders, dan kun je deze ook weer intrekken. Als patiënt regel je zowel het geven als het intrekken van de toestemming bij de zorgaanbieder door bijvoorbeeld het invullen een (online) formulier.