Ziekenhuis

De laatste maanden stijgt de druk op de ziekenhuizen gestaag. Zo erg zelfs, dat medisch specialisten de politiek aansporen om de richtlijnen rondom de bestrijding van COVID-19 verder aan te scherpen. Ook binnen de maatschappij lopen de spanningen op. Wel of geen vaccinatie, 2G of 3G in restaurants en cafés; het zijn de vraagstukken waar de politiek zich momenteel over buigt. Veel mensen uiten echter ook hun zorgen over de capaciteit in het ziekenhuis, en die kwestie speelt ook binnen zorginstellingen. Waar halen we op korte termijn zorgpersoneel weg om de onverminderd hoge druk op de zorg te verlagen? 

Investeren in huidig zorgpersoneel

Zowel de politiek als werkgevers uit de zorg zouden kunnen denken aan een investering in het eigen personeel. Een stevige verbetering in de arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel is één van de opties. Dan hebben we het met name over een hoger salaris, en dat vraagt dan weer om een investering vanuit politiek Den Haag. Hoewel dit mondjesmaat begint te komen, zijn we er nog altijd niet. Maar, en dat is ook een gerechtvaardigde vraag: wat kunnen zorgwerkgevers nu al doen? 

Investeren in het huidige personeel kan men namelijk ook anders zien: het intern opleiden van, en bieden van nieuwe uitdagingen voor medewerkers kan een aanzuigende werking hebben. Heb je als werkgever moeite om de geschikte kandidaat voor een hogere functie te vinden? Dan kan intern opleiden uitkomst bieden.

Financiële compensatie voor zorgwerkgevers

Om de personeelstekorten in de zorg op korte termijn op te kunnen lossen, is het belangrijk om naar alternatieve wegen te kijken. Doelgroepen waar men misschien niet direct aan denkt: gemotiveerde vluchtelingen, ervaren 50-plussers en enthousiaste jongeren. Twijfel je als werkgever of er binnen deze groep wel voldoende know-how bestaat? Het leerwerktraject zorgt ervoor dat je als werkgever zonder al te grote risico’s een nieuwe medewerker aan kunt nemen. Niet alleen kan dit financieel voordelig zijn, je krijgt ook verregaande mogelijkheden om het nieuwe personeel optimaal voor te bereiden op de nieuwe functie.

Ook het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking is in principe vrij van risico’s. Het praktische verlies aan arbeidsproductiviteit wordt opgevangen door de loonkostensubsidie. In dit specifieke geval beter bekend als loonkostensubsidie naar loonwaarde. Deze regeling blijft binnen de Participatiewet bestaan naast de bekende NOW-regeling. Mensen met een arbeidsbeperking zijn daarnaast vaak enorm gemotiveerd om een bijdrage te leveren binnen het arbeidsproces.

Zorg effectief inrichten

De huidige situatie in de zorg vraagt om een toekomstbestendige visie. Een meerjarig plan vanuit de overheid, en een creatieve invulling vanuit de zorg zelf. Investeren in eigen personeel, doelgroepen betrekken die onder normale omstandigheden mogelijk niet de eerste keus zouden zijn geweest. En eveneens de financiële slagkracht bieden aan zorgwerkgevers om die keuzes makkelijker te maken, want alleen dat maakt dat het personeelstekort in de zorg op korte termijn kan worden opgelost. Tenminste voor een deel.