Normal_ikram_

Ikram Osman (24 jaar) liep dertig weken stage bij het dementieteam in Hoorn. Een mooie kans om nieuwe dingen te leren, contact te maken met cliënten én te ontdekken hoe leuk de thuiszorg is. “Werken in de wijk past echt bij mij.”

 

Ikram heeft haar opleiding hbo-v bijna afgerond. Haar laatste stage liep ze bij Omring, in de thuiszorg, bij het dementieteam in Hoorn. “Toen ik begon had ik niet zo’n goed beeld van een verpleegkundige in de thuiszorg. Ik was bang dat het een beetje eentonig zou zijn. Maar dat was het totaal niet!” Het eerste deel van haar stage ging Ikram vooral de wijk in, het tweede deel voerde ze juist meer coördinerende taken uit. “Ik vond het allebei leuk. Maar het allerleukste was het contact met de cliënten. Je leert ze echt kennen, je bouwt een band op. Heel anders dan in een ziekenhuis. En de cliënten zijn ook geïnteresseerd in jou.”

CLIËNTEN GOED LEREN KENNEN

Werken in de thuiszorg is veel meer dan mensen thuis bezoeken, aldus Ikram. “De bijkomende, coördinerende taken zijn minstens zo belangrijk. Je moet bijvoorbeeld voor iedere cliënt een zorgplan opstellen. Daarin beschrijf je wat ze nodig hebben. Dat lukt alleen als je cliënten goed leert kennen. Verder moet je contact onderhouden met de familie, de mantelzorgers, de huisarts, andere disciplines en de casemanager dementie. Erg leuk en veelzijdig.”

COMPLEXE CASUSSEN

Regelmatig komen er complexe casussen voorbij. “Ik had bijvoorbeeld een cliënt die heel erg gefocust was op eigen regie. Maar het ging gewoon niet meer. Toen ben ik gaan kijken wat nog wel haalbaar was. De communicatie met alle betrokkenen was daarbij heel belangrijk.” Ook interessant vond Ikram de cliënten met onbegrepen gedrag. “Welke interventies je dan kunt inzetten, is nu een van mijn afstudeeropdrachten.”

BREED KIJKEN

Ikram leerde dat je breed moet kijken naar de persoon die je voor je hebt. “Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ik vond het ontzettend leuk om alles uit de kast te halen om dat mogelijk te maken. Het is mooi als je mensen dan weer ziet opbloeien. Je kunt echt iets voor ze betekenen.” Vóór Omring had Ikram al stage gelopen in een ziekenhuis en in de ggz. “Maar dat was niets voor mij. De thuiszorg vind ik leuker. Omdat er meer uitdaging is. Werken in de wijk past echt bij mij.”

FIJNE CULTUUR

“Dat de stage mij zo goed bevallen is, komt trouwens ook door het team”, besluit Ikram. “Ik werd heel goed ontvangen. De teamleden lieten me meedenken en stelden me vragen. Ze zagen me niet alleen als stagiaire, maar ook als collega. Er is een fijne, open cultuur bij Omring. Medewerkers gaan ongedwongen met elkaar om en hebben een goede vertrouwensband. Ik heb een ontzettend leerzame en fijne stage gehad."