Normal_ondertekening_arts__zorg_en_cardia__003_

Cardia is een samenwerking aangegaan met Arts en Zorg, een innovatieve eerstelijns zorgorganisatie met verschillende gezondheidscentra door heel Nederland. In de regio Haaglanden is een project opgezet waarin huisartsen actief samenwerken met de thuiszorgorganisatie van Cardia. Het gezamenlijke doel hierin is om beter passende en meer doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk te organiseren. Op dinsdag 29 maart hebben Regiomanager Marion Kuper van Arts en Zorg en Matthijs de Jong, Manager Extramurale Zorg bij Cardia, de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen ondertekend.

Marion Kuper: “Sinds begin dit jaar werkt één van de verpleegkundig casemanagers van Cardia, Jolanda Vrooland, een aantal uren per week bij Huisartsenpraktijk Oud Rijswijk. Daardoor kan zij een goed beeld krijgen van de kwetsbare en zorg mijdende ouderen van deze praktijk, en hen passende ondersteuning en zorg bieden. Al na de eerste inventarisatie is gebleken dat de inzet van Jolanda winst betekent voor deze ouderen omdat zij beter passende zorg krijgen.”

2022 is een projectjaar, waarin de samenwerking tussen huisarts en wijkzorg verder vormgegeven wordt. “De eerste resultaten van onze samenwerking laten zien dat dit initiatief goed opgeschaald kan worden,” aldus Matthijs de Jong. “Bij een positief project willen we dit ook graag uitrollen in onze andere regio’s in de regio Haaglanden.”