Normal_kast

De vegetarische beweging ontstond in de 19e eeuw ten tijde van de industriële revolutie. In 1894 werd door Felix Ortt (1866-1959) de Nederlandse Vegetariërsbond opgericht. Deze naamgever en één van de oprichters van Felixoord, is zijn hele leven op de voorgrond getreden in de strijd om de moderne opvattingen en de culturele waarden als vegetarisme, geheelonthouding, antivivisectie, natuurgeneeswijze en de Rein Leven-beweging te verdedigen. Dit alles als uitingen van een verlangen naar een betere toekomst en een gezondere samenleving.

In 1948 richtten enkele vegetariërs de “Stichting Vegetarisch Centrum” op, met als doel een “rusthuis” voor oudere vegetariërs te bouwen in een landelijke omgeving. In 1950 kocht de Stichting één hectare grond met een oude kostschool aan de Graaf van Rechterenweg te Oosterbeek.
In 1952 kocht het bestuur er vijf hectare bij en financierde dit met giften en renteloze leningen. Uit die tijd dateren ook de eerste bungalows en de biologische moestuin, die de keuken en de buurtbewoners van onbespoten fruit en groenten voorzag.

In de zestiger jaren van de twintigste eeuw ontstond er zoveel vraag naar kamers, dat men besloot de kostschool te slopen en nieuwbouw te plegen. In 1968 stond er een nieuw gebouw geschikt voor bewoning door ruim 110 vegetarische ouderen.

Een citaat van de heer ir. Felix Ortt, medeoprichter van Felixoord: “Vegetarisme in de ruimste zin bepaalt zich niet slechts tot een vegetarische voedingspraktijk, maar is op te vatten als een vegetarische levensbeschouwing met een streven naar doorvoering van de praktische consequenties daarvan in het persoon­lijke en maatschappelijke leven”. Als wij spreken over een vegetarische levensbeschouwing is het uit dit citaat duidelijk dat ‘vegetarisch’ voor ons niet alleen duidt op ‘onthouding van vlees’. Een levensbeschouwing is meer dan een beschouwing van hetgeen op ons bord komt.

Het woord ‘vegetarisch’ is af te leiden van het Latijnse woord ‘vegetus’, dat ‘gezond’ en ‘krachtig’ betekent. De heer ir. Felix Ortt zei in 1912 daarover: “Een vegetarische levensopvatting is een zodanige die lichaam, ziel en geest gezond en krachtig wil houden en steeds krachtiger en gezonder wil doen ontwikkelen”.