Normal_nationalezorggids_immediate_connect

Als patiënt wil je erop kunnen vertrouwen dat jouw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, zeker indien het gaat om medische persoonsgegevens. Het is dan ook van groot belang dat zorgverleners en andere partijen in de gezondheidszorg ervoor zorgen dat de privacy van patiënten wordt beschermd. We bespreken het belang van privacy in de gezondheidszorg en hoe onder meer de blockchaintechnologie kan helpen om deze privacy te garanderen.

Het belang van privacy in de gezondheidszorg

Privacy is van groot belang in de gezondheidszorg. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij is het ook van belang dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Het onvoldoende beschermen van de privacy van patiënten kan niet alleen leiden tot reputatieschade voor zorgverleners, maar ook tot schade voor de patiënten zelf. Dit laatste is het geval als gevoelige gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

Op dezelfde manier waarop de geheimhoudingsplicht van een psycholoog essentieel is, anders zou niemand er zijn grootste geheimen vertellen, is de bescherming van medische persoonsgegevens dat eveneens. Enkel zo kunnen patiënten open en eerlijk zijn over hun klachten. Het is belangrijk dat patiënten zich veilig voelen bij het delen van hun medische gegevens en dat ze erop kunnen vertrouwen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt.

Blockchaintechnologie als hulpmiddel voor een verbeterde privacy

De blockchaintechnologie is een relatief nieuwe technologie die kan helpen om de privacy van patiënten te beschermen. Bij de blockchain worden transacties vastgelegd in een gedistribueerd grootboek dat wordt gedeeld door alle partijen in het netwerk. Hierdoor is het niet mogelijk om gegevens te wijzigen zonder dat dit wordt opgemerkt door de andere partijen in het netwerk. Een van de meest bekende toepassingen van deze technologie is Bitcoin. Bitcoin is een digitale munteenheid die gebruikmaakt van de blockchaintechnologie om transacties veilig en efficiënt te verwerken. Deze cryptomunt wordt gretig verhandeld via digitale platforms, bijvoorbeeld via de Immediate Connect website. Hoewel dit veruit het bekendste praktijkvoorbeeld van de blockchaintechnologie is, zijn er nog heel wat andere toepassingen.

Dezelfde technologie kan bijvoorbeeld worden aangewend voor het opslaan en delen van medische gegevens. Hierbij kunnen patiënten zelf eigenaar worden van hun medische gegevens en bepalen wie er toegang toe heeft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van smart contracts die op basis van vooraf bepaalde parameters automatisch bepalen wie er toegang heeft tot de informatie.

Andere technologieën voor de bescherming van medische persoonsgegevens

Naast de blockchaintechnologie zijn er ook andere technologieën die kunnen bijdragen aan het waarborgen van de privacy in de gezondheidszorg, zoals encryptie en privacy-enhancing technologies (PET). Een goede beveiliging is uiteraard ook belangrijk. Door het combineren van verschillende technologieën en het goed bijhouden van logs kunnen zorgverleners en andere partijen ervoor zorgen dat de privacy van patiënten optimaal wordt beschermd. En dat zij veilig en vertrouwelijk kunnen communiceren over hun medische situatie. Het is wel belangrijk om te beseffen dat geen enkele technologie 100% veilig is.