Geen plek voor Joey in revalidatieprogramma na coma