Depressie en verslaving tegengaan met een slaaprobot