Casus praktijkteam palliatieve zorg: 'Kim op zoek naar palliatieve zorg voor haar moeder'