Steeds meer ziekenhuizen hebben speciale teams voor ongeneeslijk zieke kinderen