Sportclubs zetten zich in voor ouderen en krijgen geld voor clubkas