XONAR Specialist in Jeugd & Opvoedhulp

XONAR Specialist in Jeugd & Opvoedhulp
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
Telefoon:
043 - 604 55 55
Website:
https://www.xonar.nl
E-mail:
info@xonar.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/wijzijnXONAR/
Twitter:
https://twitter.com/xonar1
LinkedIn:
https://nl.linkedin.com/company/xonar

XONAR Jeugd & Opvoedhulp biedt hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in Zuid-Limburg. Pleegzorg maakt daar nadrukkelijk deel van uit.

Daarnaast biedt XONAR hulp aan vrouwen (met of zonder kinderen) die in moeilijkheden verkeren en/of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vrouwenopvang en hulpverlening Maastricht heeft tevens een hulpaanbod voor (aanstaande) tienermoeders. Verder biedt XONAR opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv)

NZG Locatie