Normal_dna

GRONINGEN - Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben nieuw inzicht gekregen in het mechanisme waarop het lichaam het aantal bloedcellen reguleert en met zuurstoftekort omgaat.

Met het grootschalige onderzoek onder leiding van dr. Pim van der Harst van het UMCG werden uiteindelijk 75 genetische regio’s geïdentificeerd die een rol spelen bij de vorming van rode bloedcellen en de hoeveelheid hemoglobine in deze cellen. Daarvan waren er 43 tot nu toe nog onbekend.

Volgens Van der Harst moeten de onderliggende mechanismen van de meerderheid van de geïdentificeerde DNA-regio’s nog nader onderzocht worden. Met deze nieuwe kennis is echter wel de basis gelegd voor toekomstig onderzoek naar het ontstaan van bloedarmoede en andere bloedziekten.

Omdat in deze geïdentificeerde regio´s ook de informatie over de bloedgroep besloten ligt, is het bovendien mogelijk geworden in vervolgstudies meer inzicht te krijgen in welke genen betrokken zijn bij het ontstaan van afweerreacties van het bloed.

“Door gebruik te maken van genetische kennis, kan in de toekomst nog nauwkeuriger en sneller bepaald worden of er een goede match is tussen een bloeddonor en een -ontvanger. Zeldzame, maar ernstige complicaties van bloedtransfusies kunnen daarmee makkelijker worden voorkomen”, aldus Van der Harst.

Voor het onderzoek werd onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit het grote bevolkingsonderzoek LifeLines dat de gezondheid van 165.000 deelnemers uit Noord-Nederland volgt.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz