Edith Schippers

BONAIRE (Novum) - Vanwege de fors gestegen zorguitgaven in Caribisch Nederland wordt een aantal zorgmiddelen, ingrepen en behandelingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius vanaf 1 januari minder of niet meer vergoed. Zo wordt de vergoeding van fysiotherapie en mondzorg eerder dan gepland gelijkgetrokken met die in Nederland.

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) in een Kamerbrief. Zij zegt daarin zich te realiseren dat deze maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren. "Maar ze zijn noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden." Overigens biedt een overgangsregeling de mogelijkheid om lopende behandelingen tot en met juni af te maken.

De zorgkosten in Caribisch Nederland bedroegen vorig jaar zestig miljoen euro, waarvan de helft door de eilanden zelf werd opgebracht. Dit jaar zijn de zorgkosten gestegen naar zo'n tachtig miljoen euro. Nederland betaalt daarvan ongeveer vijftig miljoen en dat bedrag gaat de komende jaren stijgen.

De inwoners van de drie eilanden hoeven minder voor zorg te betalen dan Europese Nederlanders. Er is bijvoorbeeld geen eigen bijdrage voor gehoorapparaten en ook brillen zitten in het verzekerde pakket. Om de essentiële zorg te ontzien, is nu gekozen voor relatief minder ingrijpende maatregelen. Het basispakket wordt zo veel mogelijk gelijkgetrokken met dat in Nederland.

Inwoners van de eilanden konden hun gebit eenmalig zonder eigen bijdrage laten saneren, maar die mogelijkheid verdwijnt per 1 januari. Ook eenvoudige loophulpmiddelen worden uit het zogenoemde BES-pakket geschrapt, evenals de redressiehelm, Verder wordt het aantal vergoede uren dieetadvisering teruggebracht van vier naar drie.