Innovatie zorg

GRONINGEN - De vier hogescholen in de Noordelijke provincies, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en verschillende zorginstellingen in het Noorden krijgen gezamenlijk 4 miljoen euro van het ministerie van OCW. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Deze subsidie komt bovenop de 12 miljoen euro die al eerder door verschillende overheden, waaronder de Europese Commissie, werd verstrekt. Het geld is bedoeld om verschillende vernieuwingsprojecten in de zorg te financieren. Tot en met 2017 zullen dertig zogenaamde zorginnovatiewerkplaatsen op worden gezet in de drie Noordelijke provincies, waaronder leefstijl-beweegprogramma's, serious gaming en voedingprogramma's.

In deze werkplaatsen kunnen onderzoekers, docenten en studenten van de onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven en zorginstellingen om oplossingen te bedenken voor de problemen waar de zorg dagelijks mee kampt. Volgend jaar moeten de eerste tien van deze innovatiewerkplaatsen zijn geopend.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem