Handen wassen, hygiëne

NIJMEGEN - In ziekenhuizen worden richtlijnen voor een goede handhygiëne door verpleegkundigen en artsen gemiddeld slechts voor twintig procent nageleefd. Uit onderzoek van het UMC St Radboud in Nijmegen blijkt dat die naleving veel beter wordt door in het leiderschap binnen ziekenhuisteams extra te investeren.

Promovendus Anita Huis, verbonden aan de afdeling IQ healthcare van het Nijmeegse ziekenhuis vergeleek het effect van twee strategieën om de handhygiëne te verbeteren: een ziekenhuisbrede campagne, die zich onder meer richt op kennisoverdracht, en een op de afzonderlijke teams en afdelingen gerichte strategie, waarbij het management een teamlid motiveert, coacht, controleert en zo nodig wijst op diens verantwoordelijkheid.

Na de ziekenhuisbrede campagne verdubbelde de naleving van de richtlijnen voor handhygiëne naar gemiddeld 41 procent. Het invoeren van de teamstrategie leidde zelfs tot een verdriedubbeling van de naleving, naar gemiddeld 59 procent.

Anita Huis promoveert 27 maart aan het UMC St Radboud.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz