Medicijnen in pilvorm

AMSTERDAM – Patiënten vergeten de helft van de informatie die hen wordt gegeven tijdens voorlichtingsgesprekken over medicatie. Het weten van zoveel mogelijk informatie over de voorgeschreven medicijnen is echter van groot belang voor therapietrouw. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Annemiek Linn van de Universiteit van Amsterdam.

Therapietrouw betekent het trouw innemen van medicijnen zoals voorgeschreven en is van groot belang voor de volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is met het verbeteren van therapietrouw zelfs meer winst te behalen dan door het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. 
 
Volgens Linn is communicatie op maat noodzakelijk, omdat de belemmeringen voor patiënten om de geneesmiddelen niet of niet juist in te nemen per persoon en per medicijn verschillen. 
Linn ontwikkelde een website en een SMS-ondersteuningssysteem, die worden ingezet om patiënten beter voor te bereiden op gesprekken en hen ook na afloop ondersteuning te blijven bieden. Ook ontwikkelde Linn voor verpleegkundigen een training in effectieve communicatie. 
 
Linn promoveert vrijdag 14 juni.
 
© Nationale Zorggids