Ambulance

Den Haag – Uit de brief die minister Schippers vandaag stuurde naar de Eerste en Tweede Kamer blijkt dat zij voornemens is om de ambulancezorg op een andere manier te bekostiging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal zo snel mogelijk een aanwijzing van haar ontvangen om hiertoe hernieuwde beleidsregels op te stellen. 

De bekostiging van de zorg zal onder andere primair gericht moeten zijn op het waarborgen van de beschikbaarheid van ambulancezorg en minder op de vergoeding van de daadwerkelijk gereden kilometers. Tevens zal bij de bekostiging een koppeling gemaakt worden met de daadwerkelijke prestaties van de RAV's (Regionale Ambulance Voorziening). De wijzigingen zullen op 1 januari 2014 in werking moeten treden. 
 
Op 1 januari 2013 trad de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking, waarmee de inrichting van de Nederlandse ambulancezorg werd aangepast en verbeterd. 
Twaz beteugelde de versnippering van bestuurlijke verantwoordelijkheden in de ambulancezorg en faciliteert de overgang van ambulancevervoer naar ambulancezorg. 
 
© Nationale Zorggids