Normal_couveuse

UTRECHT – Artsenorganisatie KNMG heeft nieuwe criteria opgesteld wat artsen en ouders handvatten biedt bij beslissingen over het sterven van hun kind. Beslist is dat artsen het sterven mogen versnellen door het toedienen van spierverslappers, als ouders het lijden van hun kind niet langer kunnen verdragen. Dit meldt KNMG. 

Jaarlijks worden er zo’n 650 baby’s geboren die ondanks intensieve behandeling, door ernstige afwijkingen zeker op korte termijn zullen sterven. Door het ontbreken van een reële levensverwachting, wordt de beademing gestaakt en overlijden de kinderen. Een kleine groep van hen blijft echter nog een tijd leven, waardoor ernstig lijden ontstaat. 
 
Met de handvatten die KNMG levert, wordt duidelijk wanneer artsen legitiem de dood mogen bespoedigen. In de basis geldt dit voor baby’s die blijven leven na van de beademing af te zijn gehaald en voor baby’s die naar adem blijven happen tijdens het stervensproces. Door in beide gevallen spierverslappers toe te dienen, overlijdt de baby binnen enkele minuten en duurt het proces niet onnodig lang. 
 
© Nationale Zorggids