Normal_nationale_ombudsman_alex_brenninkmeijer

(Novum) - Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vragen gesteld over de kosten van medische behandelingen. Brenninkmeijer wil onder meer weten waarom mensen niet voorafgaand aan een behandeling inzage kunnen krijgen in de kosten ervan.

Doordat patiënten vooraf geen inzage krijgen kunnen zij geen goede afweging maken over het al dan niet ondergaan van de behandeling en de financiële gevolgen, vindt de ombudsman. Met name wanneer zij zelf voor die kosten opdraaien. Brenninkmeijer verwijst daarbij naar een rapport uit 2011 van een patiënt die geen inzage kreeg en een onverwacht hoge rekening moest betalen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Brenninkmeijer verklaarde die klacht gegrond.

De invoering van een nieuw declaratiesysteem voor ziekenhuizen in 2005 had moeten zorgen voor transparantie voor de patiënt. "De realiteit is echter dat het systeem steeds complexer wordt en dat voor de patiënt leesbare facturen ontbreken", staat in de brief. Brenninkmeijer noemt het systeem 'een ingewikkelde black box'.

Brenninkmeijer noemt het verder een teken aan de wand dat 'gespecialiseerde' bureautjes worden opgericht om ziekenhuizen te helpen zo optimaal mogelijk te declareren. Patiënten krijgen volgens de ombudsman de rol van klokkenluider toebedeeld om fraude op te sporen. "Het belang van de patiënt is uit het oog verloren. En dat baart mij zorgen."