Normal_militair_verpleegkundige_leger_

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht hebben vandaag een akkoord getekend waarin uitbreiding van de samenwerking is vastgelegd. De ziekenhuizen gaan medisch specialisten, deskundigheid en faciliteiten op grotere schaal uitwisselen.

Het CMH en UMC Utrecht werken al ruim 20 jaar samen. In de uitgebreidere samenwerking zullen medisch specialisten van het CMH voor een deel van hun tijd in het UMC werken om hun vaardigheden met aandoeningen en patiëntgroepen die in het militair ziekenhuis niet zo vaak voorkomen, op peil te houden.

Het UMC Utrecht zal het CMH wanneer nodig ondersteuning bieden tijdens avond- en weekenddiensten. Verder kan het militair hospitaal een beroep doen op specialisten die het ziekenhuis zelf af en toe nodig heeft, zoals gynaecologen of plastisch chirurgen. Ook gaan beide ziekenhuizen zaken als ICT, vastgoed en OK-bevoorrading samen regelen.

Brigadegeneraal-arts Johan de Graag noemt de samenwerking met het UMC onmisbaar voor het militair ziekenhuis. “Door deze alliantie is Defensie in staat op doelmatige wijze het volledige spectrum van tweedelijnszorg te bieden, specifiek gericht op de behoefte van militairen.”

© Nationale Zorggids