Normal_apotheek_apotheker

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Medsen OOG-apotheek in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De apotheker bleek de eerder door de inspectie gevraagde verbeteringen onvoldoende te hebben doorgevoerd waardoor er nog steeds risico’s voor de patiëntveiligheid zijn.

Tijdens een bezoek in november 2012 constateerde de inspectie dat er in de apotheek sprake was van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid. Met name op het gebied van receptverwerking, medicatiebewaking en medicatieoverdracht bleek patiëntveiligheid niet gewaarborgd.

Bij een tweede bezoek op 25 juni 2013 constateerde de inspectie dat in de apotheek niet de maatregelen zijn genomen waarom door de inspectie was gevraagd. Er was geen vooruitgang geboekt in het elimineren van de geconstateerde risico's. Daarom is op 4 juli 2013 het verscherpte toezicht ingegaan voor een periode van zes maanden. Gedurende deze periode zal de inspectie de vorderingen van de nieuw gevestigde apotheker zeer nauwlettend volgen door onder meer het plegen van onaangekondigde bezoeken.

© Nationale Zorggids