Normal_copyright_stockfreeimages_kinderziekte_ziek_knuffel_

De stichting Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen tussen drie en achttien jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een hartenwens kan jonge patiënten en hun ouders extra kracht geven in een moeilijke tijd. Onderzoekers in het Rotterdamse Erasmus MC zochten uit welke positieve effecten dit heeft. Dat meldt het Erasmus MC.

Je pony van vroeger terugzien, een echte prinses zijn of zwemmen met dolfijnen. Dit zijn een paar voorbeelden van verlangens van levensbedreigend zieke kinderen die door de stichting Make-A-Wish Nederland werden vervuld.

De afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie van het Erasmus MC onderzocht in hoeverre de kwaliteit van leven en het kunnen omgaan met de ziekte (coping) verbeteren na het vervullen van een hartenwens. Hiervoor stuurde de afdeling vragenlijsten rond en werden interviews afgenomen. De lijst werd door 235 ouders ingevuld. 92 procent van de ouders blijkt positief over de wensvervulling, 47 procent zegt dat hun kind zich toen even niet ziek voelde, zeventien procent vindt dat de wens heeft geholpen met de rouwverwerking, voor tien procent verbeterde de levenskwaliteit van het kind en twee procent ziet een verbetering in het kunnen omgaan met de ziekte.

Ouders geven aan zich gelukkig te voelen dat hun kind zoiets bijzonders mag meemaken, maar ook verdrietig omdat de aanleiding een ongeneeslijke ziekte is. Van sommige ouders was het kind dat had meegedaan al overleden, van de meesten niet.

© Nationale Zorggids