Normal_intensive_care

Een op de tien patiënten die op de afdeling Intensive Care liggen overlijdt alsnog binnen een jaar na de behandeling. Van de mensen die wel herstellen heeft een deel na een jaar forse gezondheidsklachten, die soms het gevolg zijn van de opname. Dat meldt Trouw.

Hoogleraar Diederik van Dijk aan het UMC Utrecht presenteert vandaag de cijfers uit onderzoek. Hij vindt dat patiënten beter geïnformeerd moeten worden over de nadelen van een opname op de Intensive Care. IC-afdelingen worden nu alleen afgerekend op hun sterftecijfer tijdens de behandeling: dertien procent. Telt men daar de patiënten bij op die na hun ontslag overlijden, dan is het sterftecijfer bijna een kwart. Mensen liggen niet voor niets op de IC en de gemiddelde leeftijd is er met 63 aan de hoge kant, maar dat hun overlijdensrisico na ontslag nog zo hoog is, is volgens Van Dijk bij veel artsen en patiënten niet bekend.

Het UMC volgt sinds vier jaar mensen na hun ontslag van de IC en kijkt niet alleen naar sterftecijfers, maar ook naar de gevolgen van een opname. Mensen die langer dan een week op de IC lagen, beoordelen hun levenskwaliteit een jaar na ontslag gemiddeld met negen procent lager dan leeftijdsgenoten. Na weken stilliggen worstelen mensen nog lang met klachten als spierzwakte, longproblemen, concentratiestoornissen en psychische klachten. Dit 'post intensive care syndroom' kan ook familieleden treffen - in ultieme vorm als een posttraumatische stressstoornis.

'Voor de grote meerderheid van patiënten is de Intensive Care levensreddend. Hoewel wij in Nederland minder snel voor de IC kiezen dan in andere landen, is er toch nog een groep patiënten, ik schat een op de twintig, bij wie we beter moeten kijken naar de effecten op langere termijn.' Volgens Van Dijk is 'alles uit de kast trekken' de norm. 'Bij artsen en zeker bij patiënten. Meestal geeft dat ook de grootste kans op succes, maar we zouden voor een opname nog meer voorlichting moeten geven over de zwaarte van een IC-opname en de gevolgen.'

© Nationale Zorggids