Normal_anesthesie_personeel_ziekenhuis

De patiënten van de acht universitair medische centra (umc’s) in Nederland zijn over het algemeen positief over hun opname in het ziekenhuis dan wel hun poliklinische behandeling. Zij waarderen de zorg in de umc’s met respectievelijk een 8,07 en een 8,22. Dat meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De patiënten zijn vooral te spreken over de communicatie en bejegening van de artsen en verpleegkundigen. Ze ervaren de uitleg van de behandeling en het pijnbeleid bij ziekenhuisopname over het algemeen als goed, terwijl de communicatie over de medicatie nog wel beter zou kunnen. Een en ander blijkt uit een onderzoek naar patiëntervaringen dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) begin dit jaar heeft laten uitvoeren.

Voor het onderzoek werden 100.000 patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in de acht umc’s. De vragen gingen over vijftig tot zeventig aspecten van de zorg: van het allereerste gesprek in het ziekenhuis tot aan het ontslag na opname. De patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis kregen een andere vragenlijst dan de patiënten die de polikliniek bezochten. Van de benaderde patiënten heeft 31 procent de vragenlijst ingevuld.

Naast de communicatie over de medicatie kan er volgens de patiënten ook nog wel wat verbeterd worden aan het begin en einde van een poliklinische behandeling of een ziekenhuisopname. Bij de ziekenhuisopname scoren de inhoud van het opnamegesprek en de informatie na ontslag minder hoog, in de polikliniek is de nazorg een verbeterpunt.

De Raden van Bestuur van de acht umc’s bekijken binnenkort samen met de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) welke gerichte acties er worden ondernomen om de zorg nog verder te verbeteren. Volgend jaar wordt de meting herhaald om te toetsen of er in de ogen van de patiënten vooruitgang is geboekt.

© Nationale Zorggids