Normal_hartmeter_machine_hart

Een gecombineerde aanpak van chronisch hartfalen met daarin een belangrijke plek voor telemonitoring kan het aantal opnames in het ziekenhuis met 64 procent omlaag brengen. Het aantal verpleegdagen kan zelfs worden teruggebracht met 87 procent. Dit blijkt uit onderzoek in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, zo meldt Skipr.

Voor het onderzoek werden ruim honderd patiënten met chronisch hartfalen twee jaar lang gevolgd. Met behulp van telemonitoring, ook bekend als 'zorg op afstand', geven patiënten dagelijks vanuit huis gegevens aan de polikliniek door over hun gewicht, bloeddruk en hartslag. De telemonitoring door middel van het systeem Motiva werd ingezet bij patiënten vanaf het moment dat ze na een ziekenhuisopname weer thuis kwamen.

Het onderzoek wijst uit dat de dagelijkse monitoring het mogelijk maakt om proactief en preventief te handelen. Bij veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt kan door de cardioloog, verpleegkundig specialist, thuiszorg, revalidatieverpleegkundige of huisarts direct worden ingegrepen. Het inzetten van zorg op afstand heeft een sterk effect op het aantal opnames per patiënt, dat afnam met 26 procent. Het aantal klinische opnames daalde met 64 procent en het gemiddeld aantal verpleegdagen liep terug met 87 procent. Het aantal bezoeken van een patiënt met hartfalen aan de polikliniek daalde met 39 procent.

Met het oog op de toekomst verwacht cardioloog Michiel Nagelsmit van het Scheper Ziekenhuis veel van telemonitoring. 'Het aantal patiënten met hartfalen stijgt landelijk naar verwachting tussen 2010 en 2025 met bijna vijftig procent. Dat zal in onze regio niet anders zijn', zegt Nagelsmit. 'De inzet van zorg op afstand maakt het voor ons mogelijk om met dezelfde beschikbare tijd zorg te bieden aan een groter aantal patiënten met chronisch hartfalen.'

© Nationale Zorggids