Normal_verpleegkunde_zorg__screenshot_

In de ziekenhuizen van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) komen tussen de dertig en veertig arbeidsplaatsen te vervallen. Dat meldt Skipr.

ZGT is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo. Beide ZGT-locaties werken nauw samen met huisartsen (de eerstelijnszorg), thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen.

Volgens de raad van bestuur is het ontslag van personeel nodig om de begroting voor 2014 sluitend te krijgen. In een toelichting laat ZGT weten dat gedwongen ontslagen niet worden verwacht. Het schrappen van banen zal gebeuren via natuurlijk verloop of vrijwillig vertrek.

© Nationale Zorggids