Logo_adrz_admiraal_deruyter_logo

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft het certificaat Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) gekregen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ heeft dat besloten op basis van een inspectie in februari. Dat meldt het ADRZ in een persbericht.

Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Met een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS bewijzen ziekenhuizen dat zij de structuur op orde hebben om risico’s op het gebied van de patiëntveiligheid te beheersen. Het veiligheidscertificaat is voor een ziekenhuis ook belangrijk in de relatie met verzekeraars en financiers. In de nabije toekomst zullen verzekeraars de accreditatie steeds meer als voorwaarde hanteren bij het afsluiten van contracten.

De Raad van Bestuur van het ADRZ is trots op deze erkenning. Voorzitter Huybert van Eck: 'We zien dit als blijk van waardering voor al die mensen die zich met name in het laatste jaar met bloed, zweet en tranen hebben ingezet om onze cruciale, gemeenschappelijke inhaalslag te realiseren.' De Raad van Bestuur beschouwt deze toekenning ook als een extra stimulans om eind 2015 op te gaan voor de instellingsbrede accreditatiestatus.

© Nationale Zorggids