Logo borstkankervereniging Nederland

Zorgverzekeraar VGZ is samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN), het Beatrixziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Medisch Centrum Alkmaar het project ‘Patiënt aan tafel’ begonnen. De partijen gaan om tafel om de zorg rond borstkanker meetbaar te verbeteren. Dit meldt VGZ. 

De deelnemers van de BVN functioneren in de samenwerking als patiënt-advocates, zij hebben zelf borstkanker gehad en zijn tevens opgeleid op het gebied van zorgkwaliteit. De zorgverzekeraar, ziekenhuizen en patiëntenorganisatie gaan om tafel om verbeterpunten in de behandeling van borstkanker aan te pakken. Punten als een korte wachttijd, het bejegenen van de patiënt, de informatieverstrekking aan de patiënt en het snel beschikbaar hebben van de diagnose worden onder de loep genomen. Het patiëntperspectief staat centraal. 
 
Coöperatie VGZ gaat binnen het project onderzoeken hoe de resultaten gekoppeld kunnen worden aan de zorginkoop. Klantbeleving is een van de 3 kwaliteiten waarop de inkoop van zorg bij de verzekeraar wordt gebaseerd, naast medische kwaliteit en betaalbaarheid. VGZ wil de ziekenhuizen met goede resultaten aan gaan wijzen als ‘best practices’. 
 
"Het mooie van dit project is dat we hier multidisciplinair samen de kwaliteit van de zorg verbeteren," aldus Mariëtte de Vries, consultant Klant- en zorgmarkt bij VGZ en projectleider van de pilot. "Een win-win-situatie waarbij de patiënt centraal staat. We willen de ervaringen uit deze pilot uiteindelijk ook voor andere zorgsoorten gebruiken."
 
De eerste tussenevaluatie van het project is deze maand. Vervolgstappen worden eind dit jaar bekeken aan de hand van de resulaten. 
 
© Nationale Zorggids