Normal_mark_rutte____8120

(Novum) - Patiënten kunnen in de toekomst zelf blijven kiezen in welk ziekenhuis of door welke huisarts ze worden behandeld. Die garantie gaf premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond na afloop van de onderhandelingen over de langdurige zorg.

"De keuzevrijheid op zichzelf stond nooit ter discussie en staat ook niet ter discussie", zei Rutte. "Mensen hebben gewoon de keuze om zelf te beslissen wat voor type pakket ze nemen, wat voor type verzekering ze afsluiten."

De conclusie dat de premies daardoor stijgen en dat hogere inkomens worden bevooroordeeld ten opzichte van de lagere inkomens, doordat polissen met vrije keuze duurder zullen zijn, noemde de premier 'voorbarig'.

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom gaf dezelfde garantie. "De zorgverzekeraar houdt altijd de plicht om meerdere aanbieders te contracteren. En bovendien kun je als patiënt altijd kiezen voor de zorgverzekeraar die de arts van jouw keuze een contract heeft gegeven."

Ook volgens Samsom betekent dit niet dat rijkeren worden bevoordeeld boven de armeren. "Het basispakket blijft altijd beschikbaar voor iedereen en aanvullende verzekeringen zijn van alle tijden."

De top van het kabinet bereikte woensdagavond een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP over het verzachten van de bezuinigingen op de langdurige zorg. Ook is er 'voldoende vertrouwen' dat ze het later eens zullen worden over besparingen in de zorg.

Met name de ChristenUnie had bezwaren tegen het besparingsplan, uit vrees dat de vrije artsenkeuze wordt beperkt.