Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gisteren de voorlopige bedragen bekend gemaakt van wat ziekenhuizen nog moeten betalen of terugkrijgen over de jaren 2012 en 2013 in verband met de overgang naar een nieuw financieringssysteem. Voor alle ziekenhuizen samen gaat het om een voorlopig bedrag van 267,6 miljoen euro in 2012 en 189,2 miljoen euro voor 2013. Dat meldt de NZa.

Ziekenhuizen worden sinds 2012 betaald op basis van de zorg die zij daadwerkelijk hebben geleverd. Vóór die tijd kregen zij per jaar een budget op basis van onder andere hun omvang en aantal ligdagen. Dit is veranderd in 2012 zodat patiënten en verzekeraars kunnen zien wat er per patiënt aan behandelingen in rekening wordt gebracht.

Om deze grote verandering voor ziekenhuizen makkelijker te maken werd er een overgangsregeling (transitiemodel) bedacht, waarbij ziekenhuizen in 2012 en 2013 respectievelijk 95 procent en 70 procent terugkrijgen van een eventuele daling in de inkomsten ten opzichte van het budget dat ze anders hadden gekregen. Ziekenhuizen die meer inkomsten hadden in 2012 en 2013 dan dat budget, moeten daar ook 95 procent en 70 procent van afdragen.

De nu vastgestelde transitiebedragen zijn nog niet definitief. Pas in het najaar van 2014 kunnen de cijfers definitief vastgesteld worden, als alle definitieve aanvragen zijn ingediend. De opbrengsten van de ziekenhuizen over 2012 en 2013 kunnen nog veranderen als gevolg van wijzigingen in de contracten met de zorgverzekeraars of prijsbijstellingen.

De overgangsregeling voor de ziekenhuizen is alleen bedoeld voor de jaren 2012 en 2013. Per 2014 komt de compensatieregeling te vervallen.

© Nationale Zorggids