Logo_logo_vgz_zorgverzekering

De vijf finalisten voor de zorginnovatiewedstrijd VoorGoedeZorg zijn bekend. Zorgverzekeraar VGZ ontving ruim 70 ideeën om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Hieruit zijn vijf ideeën gekozen die door zullen gaan naar de finale. Dat meldt VGZ.

De finale vindt plaats op donderdag 22 mei in Utrecht. Onder leiding van Jort Kelder presenteren de finalisten hun idee aan een jury, die vervolgens een winnaar aanwijst. VGZ zal de winnaar een jaar lang bijstaan bij de uitwerking en implementatie van het winnende idee waarmee de palliatieve zorg verder verbeterd zal worden.

Een van de vijf innovatieve ideeën die de finale hebben gehaald betreft een palliatieve box met hulpmiddelen voor met name mondverzorging, bedacht door verpleegkundigen van het Sint Jans’ Hospice 'De Casembroot' in Middelburg. Een ander plan komt uit Erasmus MC in Rotterdam, waar een project is bedacht om de zorg aan naasten en geliefden van terminale patiënten in te bedden in de zorg in het ziekenhuis.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant in Eindhoven haalde de finale met het idee voor een app voor huisartsen, die praktische en directe ondersteuning geeft bij het verlenen van palliatieve zorg. Ook in het Medisch Centrum Haaglanden RC West werd een app bedacht, die hulpverleners meer informatie geeft over de patiënt waardoor betere hulp kan worden geboden in een 'palliatieve crisissituatie'. Het MCC Flevoland verdiende een plek in de finale met een project met vraag- en antwoordkaarten waarmee patiënten zichzelf essentiële vragen kunnen stellen over hun naderende levenseinde.

Het publiek kan vanaf 2 mei meestemmen via Facebook, waar de vijf finalisten hun idee zullen presenteren in een korte video. Deze publieksstemmen tellen voor twintig procent mee tijdens de finale.

© Nationale Zorggids