Normal_laptop_zorg

Negen op de tien verpleegkundigen geeft aan dat administratieve taken in de afgelopen vijf jaar steeds meer tijd zijn gaan kosten. Naar eigen zeggen besteden verpleegkundigen 57 procent van hun werktijd daadwerkelijk aan zorgtaken. Dat blijkt uit een onderzoek van Abvakabo FNV, waaraan ruim 500 verpleegkundigen meededen.

De tijd die niet aan zorg besteed wordt gaat op aan administratief werk (30 procent) en overige taken (13 procent). In de praktijk ervaren de medewerkers dit dikwijls als onzinnig en zonde van tijd. Volgens Abvakabo-bestuurder Elise Merlijn wordt het tijd dat er iets gebeurt aan de administratiedruk. Zij vindt dat systemen waarbij vaker dan één keer moet worden geregistreerd, door werkgevers vervangen moeten worden. 'Dit werkt fouten in de hand, omdat dubbele registraties kunnen leiden tot onnodige vergissingen. De handen van de verpleegkundigen horen aan het bed en niet aan de laptop.'

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel verpleegkundigen de werkdruk hoog of zelfs veel te hoog vinden. Vooral de algemeen verpleegkundigen en SEH verpleegkundigen maken melding van werkdruk (87 procent), mentale belasting (76 procent) en fysieke belasting (75 procent). Van de gespecialiseerde verpleegkundigen vindt de helft de werkdruk hoog en ruim twee derde ervaart een hoge mentale en fysieke belasting. Om die reden overweegt 41 procent van hen wel eens om een baan buiten de gezondheidszorg te zoeken.

Het grootste deel van de verpleegkundigen voelt zich meestal of altijd veilig op het werk (83 procent). Toch heeft een groot deel van de ondervraagden te maken met verbale (41 procent) en fysieke agressie (17 procent) van patiënten. Vooral verpleegkundigen op de spoedeisende hulp krijgen met agressie te maken; maar liefst twee derde van hen heeft hier last van. Verder geeft twintig procent van de SEH-verpleegkundigen aan dat hun werkplek niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Eenzelfde percentage van alle ondervraagden maakt melding van intimidatie van hogerhand.

Aanleiding voor het onderzoek is de Dag van de Verpleging, die vandaag voor de vijftigste keer gevierd wordt.

© Nationale Zorggids