Normal_economie_geld

(Novum) - In Nederland werd vorig jaar 94,2 miljard euro aan zorg uitgegeven, oftewel 5608 euro per hoofd van de bevolking. Dat is 1,6 procent meer dan in 2012, toen zorg per hoofd 5537 euro kostte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. De groei van de kosten is lager dan in de voorgaande vijftien jaar.

De lage groei komt met name doordat medicijnen goedkoper waren. Terwijl de prijzen van geneesmiddelen daalden, steeg het medicijngebruik niet sterk. Ook tarieven en vergoedingen van zorgdiensten daalden. Uitgaven aan ziekenzorg stegen vorig jaar wel relatief hard, met vijf procent.

Een andere reden voor de lagere groei is dat minder kinderen naar de opvang gingen. Ook liep het aantal uren opvang per kind verder terug. Ouders kregen vorig jaar minder vergoeding dan in 2012.

Een kwart van de 94,2 miljard werd uitgegeven aan ziekenhuizen en medisch specialisten. De kosten stegen hier met 4,9 procent doordat ziekenhuizen sinds vorig jaar een aantal dure medicijnen zelf verstrekken.

Aan ouderenzorg werd 2,4 procent meer uitgegeven, aan gehandicaptenzorg 0,7 procent. Samen omvatten die zorgvormen 29 procent van de totale kosten. De kostenstijging ligt lager dan in voorgaande jaren door lagere tarieven en strenger beleid, waardoor weinig uitgavengroei mogelijk is.