Medisch studenten

Het aantal jonge medisch specialisten dat, noodgedwongen, na hun studie naar het buitenland vertrekt neemt nog steeds toe. Dat blijkt uit onderzoek van De Jonge Specialist. Vijf procent van de afgestudeerde specialisten is dit jaar naar het buitenland vertrokken omdat ze in Nederland geen baan konden vinden. Dit meldt de NOS.

Vorig jaar, zo stelt De Jonge Specialist, de organisatie van medisch specialisten in opleiding, trok ongeveer één procent van de afgestudeerden naar het buitenland. Er zijn inmiddels zo'n 3000 jonge medisch specialisten. Om hun registratie te houden is het een vereiste dat zij hun beroep uitoefenen. Een groeiend aantal jonge specialisten vertrekt daarom naar het buitenland nu ze in Nederland geen baan kunnen krijgen. 
 
Vijf procent van de specialisten zit momenteel werkloos op de bank. Twee procent is, na bijna een miljoen euro in hun opleiding te hebben geïnvesteerd, een ander beroep uit gaan oefenen. De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de moederorganisatie van De Jonge Specialisten, denkt dat de werkloosheid een tijdelijk probleem is en zet zich in voor een tijdelijke oplossing. "Wij hebben ze opgeleid," zegt OMS-voorzitter Frank de Grave. "Als Nederlandse samenleving hebben wij in ze geïnvesteerd, we hebben goede medische specialisten, en vervolgens zetten we ze op de bank neer. Laten we nou zorgen dat we die paar jaar overbruggen door met zijn allen afspraken te maken dat die mensen gewoon aan het werk kunnen blijven zodat ze hun registratie als arts behouden."
 
In het najaar zijn al afspraken gemaakt over het aantal opleidingsplaatsen op medische opleidingen, daarom hoopt de OMS dat de werkloosheidscijfers snel weer wat gaan dalen. Ook stelt de organisatie dat er meer medische specialisten nodig zijn in de toekomst, aangezien de vergrijzing nog doorgaat. 
 
Tussen de specialismen zijn grote verschillen in werkloosheidscijfers. De werkloosheid bij cardiologie en anesthesie ligt laag, rond de twee procent. Jonge chirurgen vinden het twee keer zo moeilijk om aan het werk te komen en zijn bovengemiddeld werkzaam in het buitenland. Longartsen en orthopeden hebben het ook moeilijk. Van de jonge longartsen is veertien procent werkloos en een kwart van de jonge orthopeden hebben de overstap naar een ander beroep gemaakt. De jonge geriaters doen het daarentegen weer erg goed; zij vinden allemaal een baan en krijgen het meeste een vaste aanstelling. 
 
© Nationale Zorggids