Normal_koala

Het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen is gestart met een speciale poli voor kinderen met een ernstige, onbegrepen ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Deze zogeheten Koala poli vindt één keer per maand plaats en moet leiden tot het sneller stellen van een diagnose en een toename van het aantal diagnoses bij deze kinderen. Dat meldt het Radboudumc.

In de Koala poli bundelen artsen hun kennis door de kinderen gezamenlijk te onvangen. In alle gevallen is er een algemeen kinderarts en een klinisch geneticus aanwezig. Indien nodig schuift er ook een kinderneuroloog aan, of een kinderarts die is gespecialiseerd in stofwisseling. Dit voorkomt dat ouders steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen en zelf op zoek moeten naar de juiste specialist voor de diagnose en behandeling van complexe problematiek. Reguliere kinderartsen verwijzen de kinderen door naar de Koala poli. Maandelijks worden er vier kinderen op de poli ontvangen.

Kinderarts Jos Draaisma: 'Over zeldzame aandoeningen is vaak weinig bekend, daarom is het belangrijk alle kennis die wel beschikbaar is te bundelen. De meerwaarde van deze poli, is dat ieder vanuit zijn of haar eigen expertise andere vragen stelt en we dus sneller tot diagnostiek en het te voeren beleid komen.'

De Koala poli is onderdeel van het expertisecentrum zeldzame erfelijke ontwikkelingsstoornissen, dat wordt gecoördineerd door klinisch geneticus Tjitske Kleefstra. Dit expertisecentrum biedt specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot zeldzame ontwikkelingsstoornissen. Verschillende specialisten werken onder één dak samen om de zorg zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken.

© Nationale Zorggids