Afspraken moeten leiden tot goedkeuring accountants

Er zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over het oplossen van de problematiek rond de jaarrekeningen van ziekenhuizen. Er komt een aanvullend onderzoek naar de declaraties van ziekenhuizen over 2012 en 2013. Ook hebben partijen afspraken gemaakt om de regels rond declaraties te vereenvoudigen. Minister Edith Schippers (VWS) schreef dit donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
 
Ziekenhuizen zijn in 2012 overgestapt zijn naar prestatiebekostiging, gekoppeld aan de invoering van een nieuw declaratiesysteem (DOT). In de jaren 2012 en 2013 is een overgangsperiode met extra waarborgen ingesteld. De complexiteit van het overgangsmodel leidde ertoe dat accountants de geen goedkeuring gaven aan de jaarcijfers. 
 
Nieuw onderzoek 
Er komt nu een nieuw onderzoek naar ziekenhuisdeclaraties over 2012 en 2013. Dit onderzoek wordt beoordeeld door een externe accountant. Als ziekenhuizen bij de uitvoering van het onderzoek op onduidelijkheden stuiten over hantering van regelgeving, dan doet de NZa hierover een uitspraak. 
Vervolgens vindt een beoordeling plaats door een onafhankelijke externe expertgroep. Indien er foutieve declaraties worden gevonden, maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken over de verrekening daarvan. Deze afspraken laten onverlet dat wanneer zou blijken dat er aanwijzingen zijn voor fraude, de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en vervolging kunnen toepassen. Verder worden er afspraken gemaakt om de regelgeving rond declaraties te vereenvoudigen, zodat de problemen in de toekomst zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.
 
Nieuwe deadlines
Gevolg van de afspraken is dat ziekenhuizen een half jaar extra (tot 15 december 2014) krijgen voor het indienen van hun jaarrekening 2013. Ander gevolg is dat eventuele inzet van het macrobeheersingsinstrument (MBI) over 2012 en 2013 niet per 1 december 2014 kan worden vastgesteld, maar uiterlijk in februari 2015. Het MBI is bedoeld om overschrijdingen in de ziekenhuiszorg op macroniveau terug te kunnen vorderen.
 
© Nationale Zorggids