Normal_tuberculin_test_tbc_prik_naald

(Novum) - Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland is vorig jaar flink gedaald. In 2013 was volgens voorlopige cijfers sprake van 848 tbc-patiënten, terwijl het jaar daarvoor nog 958 tbc-patiënten werden gemeld bij het Nederland Tuberculose Register, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

Het aantal tbc-patiënten bleef in 2012 voor het eerst onder de duizend. Per honderdduizend inwoners waren er dat jaar 5,7 patiënten die de ziekte onder de leden hadden. Het aantal tbc-patiënten daalde tussen 2002 en 2012 met 32 procent.

Tbc komt in Nederland vaker voor bij eerste- en tweedegeneratieallochtonen. Bijna driekwart van het aantal tbc-patiënten in 2012 was geboren in het buitenland. Onder de eerstegeneratieallochtonen is de groep Somaliërs met tbc met 170 gevallen net als voorgaande jaren het grootst.

Van de tbc-patiënten was achttien procent Somaliër, even veel als het percentage autochtone Nederlanders met tuberculose. Het aantal ziektegevallen onder Somaliërs in Nederland was echter bijna vijfhonderd keer hoger dan onder autochtone Nederlanders.

Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie. De infectie verspreidt zich via kleine druppels die in de lucht komen door hoesten, niesen of zingen van een patiënt met longtuberculose. Tbc komt meestal voor in de longen, maar kan zich in het hele lichaam openbaren. In Nederland overleden in 2012 zes patiënten aan tbc. Bij vier van hen werd de ziekte pas na het overlijden vastgesteld.