Normal_handen-2

De fusie tussen de Antonius Zorggroep, Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana en KwadrantGroep die gepland was op 1 juni loopt een vertraging op van drie maanden tot een half jaar. De betrokken partijen hebben de fusiedatum opgeschoven naar 1 oktober, met een uitwijkmogelijkheid naar 1 januari. Dat meldt Skipr.

Volgens een woordvoerder van de KwadrantGroep is de vertraging onder meer te wijten aan het feit dat het boekenonderzoek meer tijd vergt dan voorzien. Ook de aanvraag bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) duurt langer dan voorzien.

De provinciebrede fusie volgt kort op de beoogde fusie tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en Pasana, die nog niet geheel is afgerond. Deze fusie had begin dit jaar voltooid moeten zijn, maar de financiële problemen bij De Sionsberg, onderdeel van Pasana, gooiden roet in het eten. In april werd bekend dat het ziekenhuis in Dokkum over het boekjaar 2012 een verlies heeft geleden van bijna 10 miljoen euro – twee keer zo hoof als voorzien.

De fusie van KwadrantGroep, de Antonius Zorggroep en Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana wordt door de betrokkenen aangeduid als KANS. Door de fusie wordt KANS één van de grootste zorgconcerns van Nederland.

© Nationale Zorggids