Normal_microscoop_laboratorium_medisch_onderzoek

In de toekomst zal er steeds meer gebruik worden gemaakt van technologie om oplossingen te vinden voor problemen in de zorg. Technologische oplossingen moeten ervoor zorgen dat de zorg goedkoper wordt en dat er minder mensenhanden nodig zijn om die te verlenen. Het medische technologieonderzoek krijgt een extra stimulans met de benoeming van elf hoogleraren aan Medical Delta, een samenwerkingsverband van het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. Dat meldt de NOS.

De nu voor het eerst benoemde hoogleraren binnen Medical Delta zijn artsen of medische wetenschappers en ingenieurs. Doordat ze vanaf het begin intensief gaan samenwerken, hopen ze bijzondere oplossingen te bedenken voor de zorg, die toekomstbestendiger, goedkoper en tegelijk prettiger en beter voor de patiënt moet worden. Dat laatste kan door behandelingen minder ingrijpend te maken, zodat patiënten korter uitgeschakeld zijn. Ook zullen er preventieve toepassingen worden bedacht die eraan bijdragen dat mensen minder vaak ziek worden.

De innovatie is nodig, omdat door de vergrijzing in de komende jaren een forse stijging wordt verwacht in de vraag naar zorg. Tegelijkertijd zullen er minder mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar komen om zorg te verlenen.

De wetenschappers van Medical Delta zijn al aan werk. Zo werkt Jenny Dankelman, onder meer hoofd van de afdeling Biomechanical Engineering van de TU Delft, nauw samen met Ton van der Steen van het Erasmus MC. Dankelman is bezig met de ontwikkeling van stuurbare naalden die op afstand bediend kunnen worden en katheters die allerlei vormen kunnen aannemen waardoor ze gemakkelijk gebruikt kunnen worden in het lichaam.

Ook de vinding van professor Edward Valstar lijkt veelbelovend. Hij ontwikkelde een instrument waarmee met behulp van holle naalden via een heel klein gaatje cement aangebracht kan worden om een knie of heup weer vast te zetten. Dit kan een oplossing zijn voor veel mensen met een knie- of heupprothese, die vaak meerdere keren geopereerd moeten worden omdat hun prothese steeds loslaat.

© Nationale Zorggids