Normal_diabetes_vinger_prikken

Asielzoekers hebben twee keer zo vaak diabetes als de gemiddelde Nederlander. Van elke honderd asielzoekers die in de opvangcentra verblijven, lijden er twee aan suikerziekte. Dat maakten het AMC in Amsterdam en de GGD vandaag bekend.

De ziekte komt het meeste voor bij asielzoekers uit Somalië, Soedan en Sri Lanka, volgens AMC-onderzoekster Simone Goosen, die vandaag op dit onderwerp promoveert. Diabetes blijkt al vanaf jonge leeftijd vaker voor te komen bij asielzoekers uit deze landen. Oorzaken voor de verhoogde kans op diabetes zijn onder meer stress en ondervoeding.

Goosen deed een uitgebreide studie naar de gezondheid van een groep asielzoekers die tussen 2002 en 2008 in opvangcentra in Nederland verbleven. Ze onderzocht hiervoor 60.000 medische dossiers. Volgens haar is het voor het eerst dat op zo'n grote schaal een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. De diabetescijfers gelden volgens de onderzoekster ook voor de huidige populatie asielzoekers.

In haar onderzoek pleit Goosen voor maatregelen. Zo zouden asielzoekers in opvangcentra meer moeten worden gestimuleerd om te bewegen en gezond te eten, aldus de onderzoekster.

© Nationale Zorggids