Normal_social_media

De inzet van sociale media kan waardevolle informatie opleveren voor het toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral het snel signaleren van mogelijke risico’s lijkt een nuttige aanvulling op de bestaande instrumenten, zo concluderen onderzoekers van het Radboudumc in een vandaag gepubliceerd rapport.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Voor uitoefening van het toezicht heeft IGZ diverse instrumenten tot haar beschikking. Onderzoekers van het Radboudumc gingen na of informatie van sociale media zoals Twitter, Facebook en ZorgkaartNederland daar een waardevolle toevoeging op kan zijn.

Op dit moment is de waarderingssite ZorgkaartNederland voor de IGZ de meest waardevolle digitale bron voor het verzamelen van informatie. Dit komt onder meer omdat de IGZ de site thematisch kan afzoeken. Onderzoeker Tom van de Belt: 'Onze case studies maken duidelijk dat deze informatie bruikbaar is als bij het verzamelen van de informatie de juiste zoekstrategieën en selecties worden gebruikt. Op dit moment bevat de waarderingssite ZorgkaartNederland de meest relevante informatie.'

Door dezelfde slimme zoekstrategieën toe te passen op bijvoorbeeld Twitter en Facebook kan IGZ heel snel risicovolle situaties zien, die veelvuldig op sociale media worden genoemd. Van de Belt pleit voor verder onderzoek om te zien of ZorgkaartNederland ook in andere sectoren zoveel bruikbare informatie voor het toezicht oplevert. 'Daarnaast willen we bekijken in hoeverre we uit andere bronnen, zoals fora voor patiënten en hun naasten, ook zinvolle informatie kunnen destilleren.'

© Nationale Zorggids