Normal_ambulance_weg

Bij sepsis, een ernstige vorm van infectie, ook wel bloedvergiftiging genoemd, speelt tijd een cruciale rol. Maandag startte een onderzoek waarbij patiënten die verdacht worden van sepsis al in de ambulance antibiotica krijgen. Het is een samenwerkingsverband van acute internisten, SEH artsen en ambulance verpleegkundigen en start in de regio Amsterdam.

Dit onderzoek is wereldwijd de eerste grote studie op dit gebied. 
 
Sepsis is een ernstig ziektebeeld en vormt een groot gezondheidsprobleem met een hoge overlijdenskans. Sepsis is wat in de volksmond bloedvergiftiging wordt genoemd. Er is sprake van vermeerdering van micro-organismen (meestal bacteriën) die in het bloed terecht zijn gekomen. Er ontstaat een reeks reacties in het lichaam, die een aantal symptomen veroorzaken.
 
Twee interventies 
In het onderzoek gaat het om twee interventies: als eerste zullen alle ambulanceverpleegkundigen getraind worden in het herkennen van sepsis en het initiëren van behandeling. Hierna volgt de 2e interventie: het afnemen van bloedkweken en het toedienen van antibiotica. 
 
Tweeduizend patiënten 
Het onderzoek zal ongeveer twee jaar duren, waarbij meerdere ambulanceregio’s en ziekenhuizen mee doen. Een kleine haalbaarheidsstudie in Dordrecht is in 2013 voorspoedig verlopen, maar een grotere onderzoekspopulatie (2.000 patiënten) is nodig om het daadwerkelijke effect op overlijden aan te kunnen tonen. In 2013 is een landelijke onderzoeksconsortium Acute Interne Geneeskunde opgericht met meer dan 15 grote academisch en topklinische ziekenhuizen die mee doen met deze studie. De regio Amsterdam zal als eerste starten met de zogenoemde PHANTASi trial (Prehospital Antibotics Against Sepsis). Na elke twee maanden doet een volgende regio mee. 
 
VUmc coördineert 
Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door de Stichting Fonds NutsOhra en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De centrale coördinatie van dit onderzoek ligt bij VUmc.
 
© Nationale Zorggids