Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) tekenden gisteren een overeenkomst om de OZG als zelfstandige BV bij het UMCG onder te brengen. Hiermee is de realisatie van een nieuw regionaal ziekenhuis in Scheemda weer een stap dichterbij, zo meldt het UMCG.

Met zorgverzekeraars Menzis, Achmea en VGZ zijn inmiddels afspraken gemaakt over de zorginkoop bij UMCG en OZG. De medisch specialisten dragen hun steentje bij door over te gaan van vrije vestiging naar dienstverband. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de medefinanciering. Over al deze zaken is overeenstemming, hetgeen in de komende tijd zal worden uitgewerkt tot definitieve afspraken.

Het nieuwe regionale ziekenhuis bij Scheemda is nodig om de ziekenhuiszorg voor inwoners van Noord- en Oost-Groningen beschikbaar, kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Omdat de OZG niet zelfstandig kan voldoen aan strengere kwaliteitseisen, moeite heeft om voldoende medisch specialisten naar de regio te trekken en een nieuw ziekenhuis niet alleen kan financieren, is de samenwerking met het UMCG tot stand gekomen.

De volgende stap is het vragen van goedkeuring aan de toezichthouders Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM). De OZG BV kan pas definitief worden opgericht nadat de adviesprocedure bij de toezichthouders NZa en ACM met goed gevolg zijn doorlopen.

© Nationale Zorggids