Normal_normal_zwanger__geboorte__zwangerschap

Het BovenIJ ziekenhuis heeft samen met de verloskundige praktijken in Amsterdam-Noord en regio Waterland, Kraamzorg en verzekeraar Achmea de intentieverklaring getekend voor “integrale geboortezorg Amsterdam-Noord”. Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord spreekt van een mijlpaal.

Met de intentieverklaring wordt de scheiding tussen kraamzorg, eerstelijns en tweedelijns verloskunde minder strikt en komt de behoefte van zwangere vrouwen meer centraal te staan. In alle verschillende fasen van de zwangerschap en ook daarna zullen vrouwen en hun kind de zorg krijgen die nodig is.

Met de intensievere samenwerking van alle partijen in de geboortezorg denkt het BovenIJ ziekenhuis een belangrijke stap te hebben gezet voor de verloskundige functie in Amsterdam-Noord.

© Nationale Zorggids