Logo_download__1_

Sinds 2008 zijn de loonkosten van tijdelijke bestuurders van zorginstellingen gemiddeld met bijna 20 procent gedaald. In 2008 verdienden tijdelijk aangestelde en externe bestuurders in de zorg gemiddeld 16.000 euro per maand, terwijl dit in 2012 gedaald is naar 13.000 euro. Trouw concludeert dit na de jaarverslagen bestudeerd te hebben. 

Inkomensdaling 
Trouw heeft naar aanleiding van de eerder ontstane ophef over  de tarieven van interim-bestuurders in kaart gebracht wat de loonkosten per het type aanstelling van tijdelijke bestuurders in de zorg zijn. Het lijkt erop, zo schrijft de krant, dat de publieke verontwaardiging over topbeloningen effect heeft. Daartegenover staat dat de salarissen van vaste bestuurders redelijk stabiel zijn gebleven. Hun inkomen daalde sinds 2008 met ruim 700 euro per maand. Gemiddeld verdienden deze bestuurders 11.600 euro per maand in 2012. Er wordt verwacht, zo schrijft Trouw, dat de inkomensdaling voor bestuurders en toezichthouders in de zorg door gaat zetten nu de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen van kracht is (sinds 2013). 
 
Grootste daling
De grootste daling in de tarieven wordt geconstateerd bij de allergrootste organisaties. Het VU medische centrum betaalde bijvoorbeeld interim-bestuurder Fred Plukker 'slechts' 29.000 euro per maand in 2012. Plukker kreeg datzelfde jaar echter van het kleinere medisch diagnostisch centrum Atal-Medial maandelijks 47.000 euro. Interim-bestuurder Leo Schoots kreeg in 2012 het hoogste maandtarief uitbetaald: De Tergooiziekenhuizen betaalde hem maandelijks 50.000 euro.
 
Tijdelijke en vaste bestuurders
Het grootste verschil tussen de loonkosten voor tijdelijke en vaste bestuurders wordt ook gevonden bij de kleinere instellingen. Een voorbeeld hiervan is de Catharina Stichting in Brielle; een ouderenzorginstelling bestaande uit een verzorgingshuis en enkele woon-zorgcentra. Hoewel de instelling een relatief kleine omzet heeft van 12 miljoen euro per jaar, staat haar interim-bestuurder toch in de top-25 van hoogste maandtarieven. 
 
© Nationale Zorggids